Edictes

Exercici: 2021 Bop: 38-0 Edicte: 1306 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 30-0 Edicte: 1077 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua del 4T 2020 dels ajuntaments de Bolvir i Sant Mori
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10165 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva de l'Ordenança número 10, Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9941 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9701 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació inicial del Pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9700 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8425 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exerci 2021
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8327 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1568 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva expedient de suplement de crèdit 4/2019
Exercici: 2020 Bop: 37-0 Edicte: 1355 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva del pressupost per al 2020