Edictes

Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8489 AJUNTAMENT DE SANT MORI Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 8071 AJUNTAMENT DE SANT MORI Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE SANT MORI Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4636 AJUNTAMENT DE SANT MORI Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4513 AJUNTAMENT DE SANT MORI Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4510 AJUNTAMENT DE SANT MORI Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3141 AJUNTAMENT DE SANT MORI Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3140 AJUNTAMENT DE SANT MORI Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2653 AJUNTAMENT DE SANT MORI Edicte d'exposició pública d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 49-0 Edicte: 1759 AJUNTAMENT DE SANT MORI Anunci d'informació pública d'un projecte