Edictes

Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1568 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva expedient de suplement de crèdit 4/2019
Exercici: 2020 Bop: 37-0 Edicte: 1355 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 392 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenancça núm. 3 reguladora de l'ICIO i del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 3-0 Edicte: 10534 AJUNTAMENT DE SANT MORI - Aprovació inicial pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10260 AJUNTAMENT DE SANT MORI Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9100 AJUNTAMENT DE SANT MORI Anunci d'aprovació provisional de modificació d'ordenances per a l'any 2020 i aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8489 AJUNTAMENT DE SANT MORI Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 8071 AJUNTAMENT DE SANT MORI Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE SANT MORI Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4636 AJUNTAMENT DE SANT MORI Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte