NOTA INFORMATIVA: OBRES DE MILLORA AL IMMOBLE ON HI HA LA SALA DE BALL

La Corporació municipal , per tal de donar compliment al Pacte d’Alcaldes ha portat a terme una de les accions proposades al PAES  de l’Ajuntament de Sant Mori , concretament per a millorar l’eficiència i reduir el consum energètic de la climatització de l’edifici on hi ha la Sala de Ball , la inversió ha consistit en  canviar les finestres, per unes d’alumini amb trencament de pont tèrmic amb vidre laminat de cambra. El cost d’aquesta actuació ha estat de 10.562,57 € dels quals la Diputació de Girona,  Departament de Medi Ambient ,  convocatòria “Del Pla  a l’Acció” ens ha  atorgat una subvenció que en les dues anualitats  2018 i 2019  importa la quantitat de 7.921,93