Inversió en l’equipament d’ofimàtica a les oficines municipals

El consistori municipal, continuant amb la voluntat d’adaptar-se a les noves tecnologies, ha obtingut per aquest exercici una subvenció a fons perdut de la Diputació de Girona, Àrea d’Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies, d’import  621,07 € , quantitat que s’ha destinat íntegrament a finançar part del cost de la inversió efectuada per dotar d’ofimàtica les oficines municipals , principalment el departament dels serveis tècnics urbanístics.