CAMÍ ROMÀ DE SANT MORI

SANT MORI RECUPERA CAMINS  (CARTELL pdf)

La darrera actuació de l’Ajuntament de Sant Mori ha estat la recuperació de l’antic camí de Valldevià i un tram de la Via Augusta. S’han fet els estudis arqueològics pertinents. Ha estat adjudicat per 56.115 € i subvencionat en un 95% pel programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona.

CAMI DE VALLDEVIÀ

Aquest camí té 630 m. del qual se n’ha recuperat algun tram que estava totalment perdut, s’ha desbrossat, nivellat i acondicionat el ferm aconduint les aigües de pluja i fent-lo transitable  només a vianats.

CAMÍ ROMÀ

Aquest camí, que és un tram del ramal oriental de la Via Augusta, és de 670 m.; estava totalment perdut. També s’ha desbrossat, nivellat i acondicionat el ferm. S’han deixat uns 17 m. a la vista on apareixen 4 roderes profundes de carros excavades a la roca i també hi ha una seixantena de forats, tot això envoltat d’un conjunt de murs de contenció. És visitable, una part només per a vianats