ACTUACIONS FINANÇADES AMB LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA CONVOCATÒRIA “DEL PLA A L’ACCIÓ 2020-2021”

L’Ajuntament de  Sant Mori, va quedar inclòs a la convocatòria “Del Pla a l’Acció 2020-2021 que va convocar la Diputació de Girona. Aquest Pla contemplava diverses línies per a finançament, quedant inclosos en:

Línia 1 Servei de comptabilitat i gestió energètica, amb una subvenció de dos-cents vuitanta-tres amb cinquanta  euros (283,50 €).

Línia 5 Per l’execució de l’obra “Instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’edifici de la Casa de la Vila”  amb l’atorgament d’una subvenció a fons perdut per import de tres mil sis-cents cinquanta-nou  amb quatre euros  (3.659,04 €)